ახალი მომხმარებლებისთვის არსებული მომხარებლებისთვის
აირჩიეთ სესხის თანხა და ვადა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
დღე

საკომისიო: 123 123.00 ლარი
ჯამურად: - ლარი
გადახდის თარიღი: -

სამი გზა სესხის ასაღებად:

ნაბიჯი 1 აირჩიეთ თანხა
აირჩიეთ სესხის თანხა და გადახდის პირობები. ჩვენ გაწვდით თანხას 30 დღით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ სესხით სარგებლობა შეგიძლიათ მოკლე ვადით.
ნაბიჯი 2 რეგისტრაცია
შეავსეთ ჩვენი მარტივი სარეგისტრაციო ფორმა, ეს მცირე დროს წაგარმევთ, რადგან ინფრომაციის შევსება საკმაოდ მარტივია.
ნაბიჯი 3 საბანკო ანგარიში
გადმორიცხეთ საბანკო ანგარიშის იდენტიფიკაციის თანხა 0.01 ლარი. ასახვიდან 15 წუთში თქვენ ჩაგერიცხებათ თანხა.


თიბისი ბანკი GE29TB7105836080100005
საქართველოს ბანკი GE40BG0000000640028400
რესპუბლიკა ბანკი GE36BR0000010686300912
ლიბერთი ბანკი GE65LB0113123124079000

შ.პ.ს ავენტუს ჯორჯია წარმოადგენს Aventus Group-ის წარმომადგენლობას საქართველოში, რომლის ძირითად პროდუქტს წარმოადგენს ონლაინ სესხები. შ.პ.ს ავენტუს ჯორჯია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დარეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, რომელიც დარეგისტრირდა 2015 წლის 4 დეკემბერს, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსი მიერ. საიდენტიფიკაციო ნომერი : 404504675. ფაქტიური მისამართი : თბილისი, თარხნიშვილის N2 ტელ : 2-19-43-43.  შ.პ.ს  ავენტუს ჯორჯია გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ 50-დან  700 ლარამდე სესხით, 9,5-19 %-მდე, საპროცენტო განაკვეთი იცვლება მსესხებლის მიერ გამოყენებული სესხების რაოდენობის მიხედვით.   ავენტუს ჯორჯიას არ გააჩნია არანაირი ფარული ხარჯი, ყველა პირობა არის გამჭვირვალე. სესხის დროულად დაფარვის შემთცვევაში მსესხებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს სესხი გაზრდილი ლიმიტით. მომხამარებელი თავის მხირვ ვალდებულია დროულად დაფაროს სესხი წინააღმდეგ შემთხვევაში მას სესხზე დაერიცხება პირგასამტეხლო - სესხის ძირი თანხის 1% ვადაგადაცილებულ დღეზე. თუ მომხარებელი ვერ ახერხებს სესხის დროულად დაფარვას უფლება აქვს მოახდინოს სესხის გადავადება.   მომხმარებელმა მხედველობაში უნდა იქონიოს ის ფაქტი, რომ სესხის დაფარვაზე ვადაგადაცილება უარყოფითად აისახება მის საკრედიტო ისტორიაზე. 

ჩვენ გთავაზობთ

სწრაფი და მოქნილი
ინტერნეტ სესხი. გადაწყვეტილება 15 წუთში. არ მოითხოვება დამატებითი დოკუმენტაცია და ზედმეტი ფორმალობა.
განმეორებითი სესხი
ნებისმიერი საჭიროებისთვის 50-დან 700-ლარამდე. საუკეთესო პირობები განმეორებით სესხზე.
გადავადება

ყველა პირობა ნათელი და გამჭვირვალეა გადავადებისთვის.
დარჩით ჩვენთან
დაელოდეთ უამრავ სიურპრიზს
აქციები

ჩვენი პარტნიორები არიან:

Sales Partner
Agent Loan
4pay
Credy

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

Smart Pozyczka
Pozyczka Plus
Pujcka7
Kredits7
Kredits365