რა კრიტერიუმებს უნდა ვაკმაყოფილებდე?


  • ხართ საქართველოს მოქალაქე

  • ხართ 20-60 წლამდე

  • გაქვთ აქტიური საბანკო ანგარიში

  • არ გაქვთ მიმდინარე ვადაგადაცილება სხვა საკრედიტო ორგანიზაციაში

  • გაქვთ სტაბილური შემოსავალი


რა საბუთებია საჭირო ?

სესხის ასაღებად არ მოითხოვება საბუთები.