როდის შემიძლია განმეორებითი სესხის აღება?

განმეორებითი სესხის აღება შესაძლებელია მიმდინარე სესხის დაფარვის შემდეგ.