როგორ დავფაროთ სესხი?
სესხის დაფარვა ან გადავადება ხდება საბანკო ანგარიშზე თანხის გადმორიცხვის საშუალებით როგორც ბანკის ფილიალიდან ასევე ინტერნეტ ბანკით. 
მიმღები:
შპს „ ავენტუს ჯორჯია“
საბანკო ანგარიში:
GE29TB7105836080100005
კომპანიის ს.კ:
404504675
დანიშნულება:
დანიშნულებაში ჩაწერეთ მომხმარებლის პირადი ნომრი
როგორ გადავავადოთ სესხი?

სესხის გადავადება ხდება შ.პ.ს ავენტუს ჯორჯიას საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით, როგორც ბანკის ფილიალიდან ასევე ინტრნეტ ბანკის საშუალებით.