სესხის საკომისიო
სესხის მოცულობა
14 დღე
21 დღე
30 დღე
100 ლარი
საკომისიო: 2.75 ლარი
ჯამურად: 102.75 ლარი
გახანგრძლივება: 17.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 103%
საკომისიო: 4.13 ლარი
ჯამურად: 104.13 ლარი
გახანგრძლივება: 17.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 102%
საკომისიო: 5.85 ლარი
ჯამურად: 105.85 ლარი
გახანგრძლივება: 17.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 100%
200 ლარი
საკომისიო: 5.52 ლარი
ჯამურად: 205.52 ლარი
გახანგრძლივება: 34.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 103%
საკომისიო: 8.30 ლარი
ჯამურად: 208.30 ლარი
გახანგრძლივება: 34.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 103%
საკომისიო: 11.70 ლარი
ჯამურად: 211.70 ლარი
გახანგრძლივება: 34.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 100%
300 ლარი
საკომისიო: 8.29 ლარი
ჯამურად: 308.29 ლარი
გახანგრძლივება: 51.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 104%
საკომისიო: 12.47 ლარი
ჯამურად: 312.47 ლარი
გახანგრძლივება: 51.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 103%
საკომისიო: 17.55 ლარი
ჯამურად: 317.55 ლარი
გახანგრძლივება: 51.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 100%
400 ლარი
საკომისიო: 11.06 ლარი
ჯამურად: 411.06 ლარი
გახანგრძლივება: 68.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 104%
საკომისიო: 16.64 ლარი
ჯამურად: 416.64 ლარი
გახანგრძლივება: 68.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 103%
საკომისიო: 23.40 ლარი
ჯამურად: 423.40 ლარი
გახანგრძლივება: 68.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 100%
500 ლარი
საკომისიო: 13.83 ლარი
ჯამურად: 513.83 ლარი
გახანგრძლივება: 85.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 104%
საკომისიო: 20.81 ლარი
ჯამურად: 520.81 ლარი
გახანგრძლივება: 85.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 103%
საკომისიო: 29.25 ლარი
ჯამურად: 529.25 ლარი
გახანგრძლივება: 85.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 100%
600 ლარი
საკომისიო: 16.60 ლარი
ჯამურად: 616.60 ლარი
გახანგრძლივება: 102.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 104%
საკომისიო: 24.98 ლარი
ჯამურად: 624.98 ლარი
გახანგრძლივება: 102.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 103%
საკომისიო: 35.10 ლარი
ჯამურად: 635.10 ლარი
გახანგრძლივება: 102.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 100%
700 ლარი
საკომისიო: 19.37 ლარი
ჯამურად: 719.37 ლარი
გახანგრძლივება: 119.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 104%
საკომისიო: 29.15 ლარი
ჯამურად: 729.15 ლარი
გახანგრძლივება: 119.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 103%
საკომისიო: 40.95 ლარი
ჯამურად: 740.95 ლარი
გახანგრძლივება: 119.00 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 100%